Duodioda

, dvojitá dioda; elektronka se dvěma diodovými systémy v jedné baňce.