Dupleix Joseph François

, francouzský politik a vojenský velitel. Původně úředník francouzské Východoindické společnosti, do roku 1741 guvernér v Čandarnagaru, do 1745 generální guvernér Puttuččéri. První využil indické vojáky (sipáhíe), účastí v indických nástupnických sporech získal dominantní postavení v jižní Indii a od nizáma titul guvernéra mughalské říše. Úspěšně soupeřil s Brity (karnátacké války), jeho plány však ztroskotaly zejm. na nepochopení a nedostatku podpory z Paříže.

Ottův slovník naučný: Dupleix Joseph François

Dupleix Joseph Franç., guvernér franc. osad v Přední Indii (* 1697 v Landreciesu – † 1763 v Paříži). Poslán byl r. 1720 od ředitelstva nově utvořené východoindické společnosti do Pondichery; i počínal si tu tak obratně, že byl r. 1730 jmenován vladařem v Čandernagoru a r. 1741 v Pondichery. Úřadu svého užíval ku povznesení vlivu a obchodu franc., udržoval přátelské a obchodní styky s panovníky domácích států a pracoval účinně proti šíření se moci anglické na poloostrově. Když r. 1746 La Bourdonnais opanoval Madras, prohlásil Dupleix město za majetek franc., za to r. 1748 oblehl anglický velitel Boscawen Pondichery, ale musil s nepořízenou odtáhnouti. Dupleix nabyv velikého jmění, počal se míchati do sporů knížat domácích a vypracoval i navrhl franc. vládě plán, jak by se opanovati mohla celá Indie; ale nedostatek peněz a vliv anglický plány jeho zhatily, ano Dupleix, který vedl válku o své újmě a bez zvláštních prostředků, byl 1752 odvolán. Navrátil se do Francie, domáhaje se marně, aby vyplaceny mu byly sumy, které společnosti půjčil a na válku vydal.