Duplexní pochod

, hutnický výrobní ocelářský pochod využívající kombinace dvou výrobních zařízení, např. konvertor a Siemens-Martinskou pec.