Durance

, řeka v jihovýchodní Francii, levostranný přítok Rhôny; délka 324 km. Pramení v Kottických Alpách. Soutěska Sisteron. Zavlažovací kanály.

Ottův slovník naučný: Durance

Durance [dvrans], řeka jihových. Francie, 380 km dlouhá, levý přítok Rhônu. Vyvěrajíc v dep. Hautes-Alpes nedaleko hranic ital. na Mont Genčvre (Kottické Alpy), krátce na to s pr. strany vnímá říčku Clairée (tuto mnozí pokládají za vlastní pramen Durance) a pod Briançonem (1249 m) Guisanu a Gyrondu, teče pak velmi prudce na jih až k pevnosti Mont-Dauphinské (880 m), odtud zatáčí se k jihozápadu, béře se kolem Embrunu a Savines, podél hranic dep. hornoalpského a dolnoalpského, přijímá s levé strany Ubayi, omývá Tallard a sev. od Sisteronu (450 m) přestupuje do dep. Basses-Alpes. Zde vlévají se do ní s pr. str. Buech a Jabron (456 m). s levé strany Sasse, Bléonne (415 m), Asse (329 m); načež Durance jakožto hranice mezi departementy Vaucluse a Bouches-du-Rhône nabývá směru záp.-sev.západního tekouc kolem Pertuis (198 m), Cavaillonu a Châteaurenardu až k Rhônu, do něhož se vlévá 5 km pod Avignonem (13 m). V dep. vaucluseském končí se v ní ř. Calavon a Carpentraský průplav, v dep. bouches-durhônském řeka Verdon (263 m) a průplavy marseilleský, craponnský a alpinský. Durance teče nejprve hlubokými roklemi, pak v dep. dolnoalpském rozkošnými dolinami, již zde šíříc se na 500 – 1000 m. Ze svého bassinu (13.400 km2) sbírá hojnost vody, jíž za obyčejného stavu odvádí 90 – 100 m3 za vteřinu, ale někdy až na 4000 m3; tu pak nenadále vystupujíc z břehů strašlivě pustoší všecko okolí. f.

Související hesla