Durrell Lawrence (George)

, anglický spisovatel; bratr G. Durrella. Smysl pro literární experiment projevil už v románech The Black Book (Černá kniha) a Temný labyrint. Uměleckého vrcholu dosáhl v Alexandrijském kvartetu, sestávajícím ze čtyř románů: Justina, Baltazar, Mountolive a Clea. Jejich ústředním a jednotícím prvkem je město Alexandrie, reálný a zároveň mytický prostor, centrum mnoha národností, ras a kultur, v němž se odehrávají osudy několika postav, nazírané opakovaně z mnoha úhlů, vyprávěné různými technikami a v různých časových vrstvách. Podobnou metodu nazírání skutečnosti Durrell s menším úspěchem zopakoval v pentalogii The Avignon Quincunx (Avignonský kvintet). Autor cestopisů z putování po Středozemí, povídek a básní.

Související hesla