Dvorniković Vladimir

, chorvatský filozof. Rozlišil dva typy filozofie - německý (racionalismus, antipsychologický apriorismus, logický absolutismus) a anglicko-francouzský (empirismus, psychologismus, relativismus), sám usiloval o syntézu obou typů v nové filozofii. Znalec a popularizátor české filozofie. Z díla: Die beiden Grundtypen des Philosophierens (Oba základní typy filozofování, 1918).