Dvorská lyrika

, básnický žánr středověké kurtoazní literatury, rozvíjející se ve 12. – 14. stol. ve Francii a šířící se do celé Evropy. Dominantním tématem je láska promítnutá do abstraktní roviny, plná alegorií a symbolů; dokonalou lásku může dát jen nositel ideálních rytířských vlastností a ctností, láska k provdané paní se proměňuje v mystický kult ženy. Autory byli trubadúři, v Německu minnesängři.

Ottův slovník naučný: Dvorská lyrika

Dvorské básnictví, v německé literatuře poesie doby rytířské na konci XII. a ve XIII. stol., protože kvetla na dvorech německých knížat (babenberském, durynském), později i na dvorech slovanských sousedů. Rozeznává se dvorská lyrika čili Minnesang a dvorská epika.

Související hesla