Dygasiński Adolf

, polský prozaik a publicista; zakladatel polského naturalismu. Autor románů z prostředí venkova a divoké přírody (Hody života, Velké lovy, Zvířata a lidé).

Ottův slovník naučný: Dygasiński Adolf

Dygasiński Adolf, spisovatel polský (*1839 v Niegosławicích, kielecké gubernii). Vzdělav se na varšavské univ., působil v létech 1879 – 88 na soukromých školách ve Varšavě, kde se trvale usadil, a rozvinul záhy rozsáhlou spisovatelskou činnost, přispívaje povídkami a poučnými staťmi téměř do všech čelnějších listů polských. O sobě vydal několik sbírek novell a románů, z nichž uvádíme: Z ogniw źycia (Varšava, 1882, 2 d.); Właściciele (2. vyd. t., 1882); Z siół, pól i lasów (t., 1887; Nowe tajemnice Warszawy (t., 1887); Nowelle (t., 1888, 2 d.); Beldorek (t., 1888); Zzagonu i bruku (t. 1889); Pan Jedrzej Piszczalski t., 1890, 2 d.); Garstka (t., 1893); Na złamanie karku (t., 1893); Wint (t., 1893) a j. Z větších paedagogických jeho prací zmínky zasluhuje zejména Psychologia wychowawcza (t., 1885). V »Kuryeru Warsz.« uveřejnil zajímavé Listy z Brazylii (1891) a mimo to pořídil cenné překlady vážnějších spisů J. S. Milla (Logika, t., 1879), Tyndala, Whitneye, Lewesa (History filozofii, Petrohrad, 1887), M. Müllera (Wykłady o umietności języka, Krakov, 1874), Smilesa a j. Množství jeho povídek a statí rozptýleno je po časopisech a některé práce jeho přeloženy do ruštiny a do němčiny. Jako novellista byl Dygasiński z prvních, jenž obrátil pozornost k venkovskému prostému lidu, k jeho radostem i žalostem, nepohrdaje při tom ani jeho zvyky, ani jeho mluvou. Líčení jeho je prosté, nehledané, pravdivé. Láska k rodné zemi a živý soucit se všemi slabými, odstrčenými a poníženými jest význačným jeho rysem, dodávajícím jeho povídkám mnohdy rázu pessimistického. Jsa přítelem přírody v nejširším smyslu slova, jest Dygasiński též mistrným malířem polí a lesů a zejména umí výborně líčiti život zvířat. V tom má málo soupeřů, kteří by se mu vyrovnali pravdivostí koloritu a vzácnou psychologickou věrností. Mimo to jest též oblíben jako obratný popularisator vědeckého badání v různých oborech. Do češtiny bylo přeloženo několik jeho drobných povídek a črt, uveřejněných v různých časopisech. Šnk.Dodatky (*1839 v Niegołowicích – †1902 v Grodzisku), než se usadil ve Varšavě, měl v Krakově pensionát a r. 1871 tiskárnu, v níž vydával mnoho cenných vědeckých i populárních spisů. Z poslednějších prací jeho uvádíme ještě: Wilk, psy i ludzie; Co się dzieje w gniazdach; Głód i milość; Psia dola; Na złamanie karku (1893); Gorzałka (1894); Zając (1899); Wilkie łowy (Varš., 1901); Gody źycia (1901) a j.