Dynastie

, panovnický rod v monarchii, popř. souhrn všech osob spojených s panovníkem pokrevním svazkem.

Související hesla