Al-Džáhiz

, arabský prozaik a teolog; první arabský prozaik. Jeho tvorba má ideologické cíle, zejm. dokazování rovnoprávnosti Arabů a nearabů. V tomto smyslu napsal knihy Kitáb al-Buchalá (Kniha o lakomcích), Kitáb al-hajaván (Kniha o zvířatech). Dílo obsahuje asi 200 prací, je psáno velmi bohatým jazykem, čerpalo z arabských a řeckých tradic.