Ebeling Hans

, německý filozof. Zabývá se zejména proměnami pojetí subjektivity v novověké a současné filozofii, často v kritické konfrontaci vůči M. Heideggerovi. Z díla: Podstata křesťanské víry.