Eckermann Johann Peter

, německý literární vědec; tajemník J. W. Goetha. Rozhovory s ním vydal ve třech svazcích po Goethově smrti.

Ottův slovník naučný: Eckermann Johann Peter

Eckermann Johann Peter, spisovatel něm. (*1792 ve Winsenu – †1854 ve Výmaru). Vyrostl téměř bez vzdělání a nastoupil dráhu vojenskou; ale chtěje se vzdělati, vstoupil – 25 let stár – do gymnasia v Hannovru a strávil pak dvě léta na universitě v Gotinkách. Tu se seznámil s básnickou literaturou starořímskou a německou a zejména s Goethovými spisy. Touže po bližším styku s Goethem, zaslal mu rukopis svých kritických článků a literárních úvah, jež pak vydány byly pod tit.: Beiträge zur Poesie (Štutgart, 1823). Ostatek líčí kniha, jež Eckermann- a učinila slavným, Gespräche mit Goethe Eckermann přibyv r. 1823 do Výmaru, stal se Goethovým tajemníkem, provázel syna Goethova do Italie r. 1830 a Goethem určen za vykonavatele závěti. Po smrti Goethově jmenován Eckermann dvorním radou aknihovníkem velkovévodk. Louisy. První dva svazky »Rozmluv«vyšly v Lipsku r. 1836, poslední, rozmnožené vzpomínkami Soretovými, v Magdeburce r. 1848 R. 1885 vydány byly v Lipsku po šesté a ve výtazích přeloženy byly do všech téměř evropských jazyků. S druhým tajemníkem Goethovým redigoval Eckermann první úplné vydání všech prací Goethových (Štutgart, 1839 – 40, 40 sv.). Vlastní básně Eckermannovy (Gedichte, Lipsko, 1838) nejsou významny.