Editor


1. vydavatel slovesných nebo hudebních děl, zajišťující správnou reprodukci originálu, popř. jeho výklad; v užším smyslu textolog;
2. výpočetní technika uživatelsky orientovaný program podporující práci s texty, obrazovými informacemi i práci s textovými, tabulkovými i grafickými soubory, sdruženými v integrovaném programovém prostředí.

Ottův slovník naučný: Editor

Editor (lat.), ve starověku byl pořadatel circenských her, zápasů gladiatorů a p.: dnes znamená editor vydavatele tiskopisů.

Související hesla