Eduard II.

, anglický král od 1307 z rodu Plantagenetů; syn Eduarda I. Slabý panovník, který oporu proti baronům hledal v parlamentu, jemuž poskytl další práva (1322 Yorským statutem získal parlament trvalé právo schvalovat daně a potvrzovat zákony). Pro svoji neschopnost 1327 se souhlasem parlamentu sesazen; zavražděn ve vězení.

Ottův slovník naučný: Eduard II.

Eduard, hrabě savojský (* 1284 – † 1329), syn Amadea V. Velikého, pomáhal Filipu IV. Sličnému proti Vlámům, i byl pro svou statečnost od krále pasován na rytíře. Nastoupiv r. 1323 po otci svém v Savojsku, zapletl se ve válku s dauphinem Vienneským a ztratil velikou čásť země, stálými válkami úplně vysílené.

Související hesla