Egejské moře

, vedlejší moře Středozemního moře mezi Balkánským poloostrovem, Malou Asií a Krétou; 179 000 km2. Velmi členité pobřeží, četná souostroví, např. Severní a Jižní Sporady, Kyklady a mnoho ostrovů. Maximální hloubka na jihovýchodě 2 529 m, teplota vody v létě 23 – 25 °C, v zimě 11 – 15 °C, slanost od 33 ‰ (u Dardanel) do 39 ‰ na jihovýchodě. Významný cestovní ruch.

Související hesla