Egocentrismus

, orientace na sebe sama; soustřednost. V dětském věku obvyklý jev, neboť dítě na úrovni svého poznání není schopno nahlížet na svět očima druhých. V dospělosti známka sociální a osobnostní nezralosti.

Související hesla