Egon Schiele Art Cetrum

, umělecké centrum v Českém Krumlově; nachází se v historickém objektu bývalého městského pivovaru. Jsou zde vystaveny originální práce malíře E. Schieleho, dokumentace o jeho životě a díle. Probíhají zde videoprojekce, výstavy moderního výtvarného umění 20. stol. a ateliéry pro současné umělce.