Eiffel Alexandre Gustave

, francouzský inženýr a architekt. Při stavbách mostů (např. 1858 v Bordeaux a 1877 v Oportu v Portugalsku) se zabýval možnostmi využití železné konstrukce i dalšími technickými stavebními problémy. Technicky dokonalý je především viadukt u Garabitu přes řeku Truyère (1880 – 84, rozpětí 162 m, výška 120 m nad údolím). Navrhl pohyblivou také kopuli observatoře v Nice a vnitřní konstrukci sochy Svobody v New Yorku. 1876 spoluautor obchodního domu Bon Marché v Paříži. Při příležitosti světové výstavy v Paříži (1889) postavil věž (později po něm nazvanou), první odvážnou moderní stavbu bez vnitřního uzavřeného prostoru. 1912 založil první laboratoř aerodynamiky.

Ottův slovník naučný: Eiffel Alexandre Gustave

Eiffel Alexandre Gustave, inženýr franc. (*1832 v Dijonu). Navštěvoval od roku 1852 – 55 Ecole centrale des arts et manufactures, byl zprvu administrativním úředníkem u Západní dráhy a věnoval se od roku 1858. velkým konstrukcím železným, zvl. stavbě železných mostů, používaje při zakládání pilířů nové methody stlačeného vzduchu. R. 1865 zřídil si v Levallois-Perretu továrnu na stroje ke stavbě mostů a vedl ji přes 20 let až do r. 1890, kdy ji předal akciové společnosti. Z jeho staveb jmenují se: železný most v Bordeaux, viadukty ve Vianně (Portugalsko), u Thonetu na dráze z Bressuire do Toursu, v Tardes u Montluçonu, v Cubzacu, v Portu přes Douro (1876 – 77), přes Truyčru u St. Flouru (1880), dále nádraží státní dráhy v Pešti. pavillon města Paříže na výstavě r. 1878, otáčivá kupole na hvězdárně v Nizze, kterou, ač váží přes 100.000 kg, jediná osoba snadno může pohybovati, přes 4000 m pře. nosných mostů, jichž se používá v osadách a v cizině, ale hlavně pověstná věž Eiffelova. Ferd. Lesseps vyžádal si Eiffela za spolupracovníka ke svému projektu průplavu panamského. Dostalo se mu různých vyznamenání, r. 1889 byl zvolen do Akadémie věd. Výsledky svých mechanických výpočtů a svého experimentálního badání uložil v četných pamětních spisech (Mémoire présenté ŕ l'appui du projet définitif du viaduc de Garabit. 1889, Conference de G. Eiffel sur la tour de 300 mètres, 1889 a j.). Do známé affairy panamské r. 1893 byl Eiffel zapleten nepěkným způsobem, zpronevěřiv ohromné sumy peněz vybrané od společnosti na materiál a na stavbu komor a byl odsouzen ke dvouletému vězení a k pokutě 20.000 fr.

Související hesla