Ekloga


1. drobná pastýřská báseň lyrického obsahu, pěstovaná zejm. v antice; v renesanci se rozvíjela jako pastorální romance (Vergilius Bucolica, J. Vrchlický Eklogy a písně);
2. výtah z díla.

Související hesla