Ekonomie

, vědní disciplína, která zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny; věda o činnostech týkajících se výroby a změny statků. Studuje mezinárodní obchodování, zkoumá změny v ekonomice jako celku (trendy cen, výroby a nezaměstnanosti), využívání vzácných nebo omezených výrobních zdrojů, možnosti výroby různých komodit a různých způsobů, jak tyto statky rozdělit členům společnosti k jejich spotřebě. Podle P. A. Samuelsona je ekonomie vědou o penězích, bankovnictví, kapitálu a bohatství. Mnozí autoři pojmy ekonomie a ekonomika zaměňují. Viz též národní hospodářství, národohospodářství.

Související hesla