Ekumena

, trvale obydlená a člověkem ekonomicky využívaná část Země, která nese zřetelné stopy lidské činnosti. Dnes tvoří většinu povrchu kontinentů.

Související hesla