Elegické distichon

, dvojverší složené z daktylského hexametru a pentametru, časté v antické elegii a epigramu.

Související hesla