Elektrárna

, výrobna elektrické energie. Podle prvotní energie se rozlišují: a) elektrárny tepelné, využívající tepelnou, chemicky vázanou energii uvolňovanou při spalování fosilního paliva (uhlí, ropa, zemní plyn ap.); b) elektrárny jaderné, využívající tepelnou energii vznikající při štěpení atomových jader těžkých prvků uranu 235 nebo plutonia 239; c) elektrárny vodní, využívající kinetickou a potenciální energii vodních zdrojů (vodní toky, mořský příliv); d) elektrárny větrné, využívající energii větru k pohonu větrného motoru, který otáčí elektrickým generátorem; e) elektrárny sluneční, měnící energii slunečního záření ve fotovoltaických článcích přímo na elektrickou energii nebo využívající sluneční záření k ohřevu vody nebo k výrobě páry; f) elektrárny geotermické, využívající horkou vodu nebo páru z vrtů do nitra země; g) elektrárny magnetohydrodynamické (MHD), využívající magnetohydrodynamické generátory; h) elektrárny s termoelektrickými generátory pracující na principu termoelektrického jevu; mají-li jaderný zdroj tepla, nazývají se elektrárny termonukleární; ch) elektrárny s naftovými a plynovými pístovými motory nebo turbínami, u kterých je prvotním zdrojem energie ropa, zemní plyn, bioplyn ap.; moderním trendem jsou tzv. kogenerační jednotky na výrobu elektřiny a tepla. Rozhodující význam pro energetiku mají elektrárny tepelné, jaderné a vodní.

Související hesla