Elektrické pole

, složka elektromagnetického pole vyjadřující silové působení tohoto pole na elektrický náboj, který je vůči tomuto poli nehybný. Silové účinky se vyjadřují intenzitou elektrického pole, jejíž jednotkou je 1 V•m–1.

Související hesla