Elektrický spotřebič

, spotřebič, ve kterém se přiváděná elektrická energie mění v energii jiného druhu, např. mechanickou, tepelnou, světelnou.

Související hesla