Elektroakustický měnič

, soustava určená k přeměně elektrického signálu na signál akustický. Sestává z elektromechanického měniče a převodního elementu (membrány), kterým je k měniči připojena akustická část.

Související hesla