Elektroatomový článek

, článek, ve kterém se mění atomová energie přímo v energii elektrickou.