Elektroforéza

, dělicí metoda využívající různou pohyblivost nabité částice v téže fázi. Elektrokinetický jev, při kterém se částice dispergované tuhé fáze v kapalném disperzním prostředí pohybují v elektrickém poli k elektrodě nabité opačně, než je náboj jejich povrchu. Rychlost pohybu částic je přímo úměrná intenzitě pole a elektrokinetickému potenciálu a nepřímo úměrná viskozitě prostředí. Podle prostředí, ve kterém elektroforéza probíhá, se rozlišuje a) volná elektroforéza ve vodném prostředí, Tiseliova elektroforéza; b) zónová elektroforéza na inertních nosičích (filtrační papír, silikagel, škrob, syntetické gely). Elektroforéza se užívá v biochemii (např. k dělení bílkovin) a v různých organických technologiích.

Související hesla