Elektromagnetická energie

, součet energií elektrického a magnetického pole v daném bodě. Viz též elektromagnetické pole.

Související hesla