Elektromagnetická interakce

, interakce která probíhá mezi částicemi, které mají elektrický náboj nebo magnetický moment, podmiňuje existenci přitažlivých a odpudivých sil mezi těmito částicemi zprostředkujícím kvantem je foton, působení je neomezené.

Související hesla