Elektromotorické napětí

, veličina, vyjadřující schopnost zdroje elektrického proudu přenášet uzavřeným obvodem elektrický náboj. Elektromotorické napětí zdroje je rovno svorkovému napětí zdroje, který není zatížen vnějším spotřebičem.

Související hesla