Elektron


1. archeologie viz elektrum;
2. fyzika stabilní elementární částice (fermion) bez vnitřní struktury se záporným elementárním elektrickým nábojem e = 1,602•10–19 C. Klidová hmotnost elektronu je me = 9,109•10–31 kg. V atomech tvoří elektron tzv. elektronový obal, jehož prostřednictvím atomy chemicky reagují s jinými částicemi. Viz též pozitron;
3. hutnictví lehká slitina hořčíku s hliníkem (asi 10 % hořčíku); 4. mineralogie viz elektrum.

Ottův slovník naučný: Elektron

Elektron (řec. ηλεκτρoν), jantar. Na jantaru objeveny ponejprv vlastnosti elektrického přitahování a odpuzování (Thales, r. 640 až 548 př. Kr.); od slova toho odvozen později název úkazů elektrických (Gilbert, 1628).

Související hesla