Elektronika

, oblast vědy a techniky zabývající se studiem a využíváním jevů elektrické vodivosti ve vakuu, v plynech a pevných látkách. Dělí se na elektroniku fyzikální, zabývající se fyzikálními jevy ve výše uvedených oblastech, a elektroniku průmyslovou, zabývající se teorií a praxí elektrovakuových součástek, výbojek a polovodičových součástek, struktur a jejich obvodů. Elektroniku průmyslovou lze v zásadě rozdělit na elektroniku zabývající se systémy pro přenos informací (sdělovací technika, výpočetní technika ap.) a elektroniku zabývající se systémy pro řízení a změnu parametrů elektrické energie (elektronika výkonová).

Související hesla