Element

, z latinského elementa - prvky, živly; základní prvek, složka; pralátka, nejjednodušší část celku. Též princip nějaké, zejména deduktivně budované vědy.

Ottův slovník naučný: Element

Element (lat. elementum), prvek, prvopočátek, živel.

Související hesla