élidská škola

, eretrijská škola – jedna z tzv. malých sókratovských škol, založená na začátku 4. stol. př. n. l. Sókratovým žákem Faidónem z Élidy. Z jeho nástupců nejznámější Menedémos z Eretrie; po něm škola někdy zvána eretrijskou. Zabývali se, podobně jako příslušníci megarské školy, etickou problematikou a různými sofismaty.

Související hesla