Elin Pelin

, bulharský prozaik a publicista. Klasik bulharské vesnické prózy, kritický realista; patří ke světovým mistrům krátké povídky. Autor krátkých, často humorně laděných povídek a novel z bulharské vesnice (mj. Razkazi – Povídky, Gerakové) a rozsáhlé fantastické a humorné tvorby pro děti a mládež (Jan Bijibán, Strýček Pejo). České výbory Bulharské povídky, Větrný mlýn.

Související hesla