Eliot George

, anglická spisovatelka. Vychována v přísné puritánské tradici, záhy odmítla náboženskou věrouku, avšak trvala na etických zásadách křesťanství. Viktoriánskou společnost pobouřila nemanželským soužitím s kritikem G. H. Lewesem. Literární dráhu začala překlady německých filozofů a jako redaktorka Westminster Review. V prvních románech (Adam Bede, Červený mlýn a Silas Marner) zobrazila důvěrně známé prostředí anglického venkova; dramatické osudy postav se odvíjejí ze střetu s morálními předsudky komunity. Z pozdějších románů vyniká zejm. rozsáhlý Middlemarch, zobrazující vztah provinciálního prostředí a výjimečných, ambiciózních charakterů. Romola je historický román z renesanční Florencie, Felix Holt zachycuje politický radikalismus anglického dělnictva. Její přístup zdůrazňuje hloubkovou psychologii postav; autorka si klade závažné otázky o smyslu života jednotlivce, o vztahu k mýtu a křesťanství, o morálce a konvencích.

Ottův slovník naučný: Eliot George

Eliot George viz Evans Mary Anne.

Související hesla