Eliot T(homas) S(tearns)

, anglický básník a dramatik amerického původu; zakladatel modernismu v anglické literatuře. Ve Velké Británii se seznámil s americkým básníkem E. Poundem. S jeho pomocí vydal 1917 sbírku J. A. Prufrock and Other Poems (J. A. Prufrock a jiné básně) a 1922 poemu Pustina, základní dílo angloamerického modernismu, čerpající z antropologického studia mýtů (J. G. Frazer, Jessie Laidlay Westonová, 1850 – 1928), z anglické renesanční a barokní tradice (J. Donne), z dědictví francouzského symbolismu a dekadence (T. Gautier, Ch. Baudelaire, S. Mallarmé, J. Laforgue) a především z Dantovy vize morální a duchovní zkušenosti, universální vize Božské komedie, která stojí proti modernímu pocitu fragmentárnosti. Hlavní téma básně, mytologický motiv proměny vodou, vyjadřuje očekávání zásadní přeměny lidstva působením poezie. Vrcholem symbolické poezie je cyklus Čtyři kvartety. Vražda v katedrále je pokusem o moderní rituální drama. Několik knih esejů (český výbor Eseje) dokumentuje autorovu převratnou úlohu v myšlení o literatuře, které založilo formalistickou metodu New criticism. V roce 1948 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Související hesla