Elvas

, město ve středním Portugalsku nedaleko španělských hranic; 13 500 obyvatel (1995). Akvadukt Amoreira (jižně od města) pochází z 15. – 17. stol. a délkou 7 km se řadí k největším historickým vodovodům světa.

Ottův slovník naučný: Elvas

Elvas [-vaš], město v port. prov. Alemtejo, distr. Portalegre, na menším přítoku Caia, 20 km z. od Badajozu, 9 km od španhranic, při dráze Král. spol. drah port. (Lisabon-Entrocamiento-Badajoz), na příkrém pahorku v úrodném kraji. Je to nejsilnější pevnost port., chráněná 7 valy a 2 tvrzemi, Santa Lucia (366 m) a Santa Seňora de Graça (380 m), kterážto druhá založena byla r. 1764 od hraběte Arn. z Lippe-Schaumburku a má se za nedobytnou. Je sídlem biskupa a má 3 farní chrámy, 7 klášterů, divadlo, citadellu, chudobinec, nemocnici, arsenál, zbrojovku, dělolijnu, pověstný starořímský vodovod (6 km) »Os arcos de Amoreirœ spočívající na 4 na sobě stojících řadách oblouků a 10.471 ob. (1878), kteří se někdy živili rozvětveným podloudnictvím, teď hlavně obchodem s plodinami, olejem, vínem, ovocem a zeleninou; v okolí nalézají se nejbohatší port. ložiska železná. – Elvas slulo Římanům Alpesa, Maurům Baleš a ok. r. 1226. kdy bylo dobyto, vyskytuje se pode jménem Yelves. R. 1658 a 1711 bylo od Španělů marně obléháno. Angl. maršálek Beresford měl titul vévody z Elvasu.