Elysejská smlouva 1963

, smlouva o těsné spolupráci ve všech oblastech mezi Francií a Německem, podepsaná 22. 1. 1963. Smlouva vytvořila „osu Paříž – Bonn“, která se měla stát rozhodující silou Evropského hospodářského společenství. Francie chtěla jejím prostřednictvím čelit utvářejícímu se americko-britskému bloku v Severoatlantické alianci a stát se vedoucím politickým a vojenským činitelem v západní Evropě.