Emocionalita

, citovost; součást prožívání a jeho aktuální citový doprovod. Relativně trvalá psychologická otevřenost vnějším dojmům. Viz též emoce.

Související hesla