Emotivní

, emocionální – zasahující lidské city.

Související hesla