Empirický

, z řeckého empeiría - zkušenost; zkušenostní – založený pouze na zkušenosti (v protikladu k poznání racionálnímu).

Ottův slovník naučný: Empirický

Empirický, a posteriori, ze zkušenosti vzatý, zkusný, zkušebný, pokusný, přezvědný; tak slují všechny pojmy, soudy a poznatky, které na pouhé zkušenosti se zakládají, rovněž i souhrny jejich, nauky empirické, které úkolem svým jsou k tomu poukázány, předměty pozorovati, popisovati a dané skutky sbírati, jako na příklad odbory přírodopisné, neméně i dějepisné, statistické a jiné. Oproti nim stojí na jedné straně poznatky theoretické , na druhé pak poznatky rationální . Dd.

Související hesla