Emže

, německy Ems – řeka v severozápadním Německu; délka 371 km. Pramení v Teutoburském lese jižně od Bielefeldu, protéká Severoněmeckou nížinou a při hranici s Nizozemskem ústí do zátoky Dollart Severního moře. Emže má dopravní význam, průplavy je spojena s řekou Lippe a s ústím Vezery.

Ottův slovník naučný: Emže

Emže, Ems (lat. Amisia, hołl. Eems, řeka v sev.-záp. Německu, vzniká na jihozáp. svahu Lippského lesa (104 m n. m) a teče na jihozáp. slatinnou krajinou přes Warendorf k Telgte (46 m), odtud mění svůj směr v sev.záp. a konečně v severní. U Meppenu (9,8 m), kde přijímá s pr. str. Hasu, jest 65 m široká; pod Leerem, kde vnímá Ledu. převládá již slaná voda mořská a řeka, sevřená hrázemi, nosí lodi s ponorem až 4 m. Již od Emdenu vlévá se v šíři 1950 m do Dollartu, odkud ve dvou proudech, rozdělených ostrovem Borkumem a zvaných Oster-Ems (7,8 m hloubky) a Wester-Ems (7 m), neb Oster-a Westergat, vtéká do Sever. moře. Délka její 335 km, úvodí 11.996 km2. Emže vine se v přečetných oklikách bažinami a lukami; voda její jest dílem kalná, dílem slaná a tedy chudá rybami. K usnadnění plavby a vysušení močálů zřízena jest celá řada průplavů. Emžský či Lingenský průplav jde po pravém břehu řeky od Meppenu až k Hankenfähru u Lingenu, dlouhý 26 km, šir. 16,3 m a hluboký 1.6 m a má pět komor. Na lev. bř., u Vechty, počíná se Jihoseverní a Emžskojadský průplav. Emžskovechteský průplav, 21 km dl., vycházející od Hankenfähru, spojuje Emži s hollandskou sítí průplavů.

Související hesla