Enantiotropie

, zvratná přeměna, změna krystalové struktury některých nerostů zahřátím.