Encyklopedický institut ČSAV

, EI ČSAV – 1959 – 92 pracoviště ČSAV, zaměřené na produkci všeobecných encyklopedií, vydávaných v nakladatelství Academia. V roce 1956 jmenovalo prezidium ČSAV Encyklopedickou komisi s výkonným aparátem – Encyklopedickou kanceláří, 1959 reorganizovanou na Encyklopedický institut. Úkolem pracoviště byla příprava československých všeobecných encyklopedií. Institut postupně zpracoval a vydal: 1962 – 67 čtyřdílný Příruční slovník naučný, 1972 jednosvazkový Encyklopedický slovník A – Ž, 1980 – 82 trojdílný Ilustrovaný encyklopedický slovník (IES), 1984 – 86 šestisvazkovou Malou československou encyklopedii (MČSE), 1992 Československý biografický slovník, 1993 (již po zrušení ústavu) Geografický místopisný slovník (GMS). V rámci reorganizace Akademie věd byl EI ČSAV k 31. 12. 1992 zrušen.

Související hesla