Encyklopedie

, naučný slovník – souborné zpracování jednoho oboru (encyklopedie speciální, odborná) nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná), a to v abecedně řazených heslech nebo ve statích uspořádaných podle určitého systému. – Pokusy o shrnutí znalostí všech oborů jsou známy již ze starověku (Plinius st.) a středověku (Isidor Sevillský), v Čechách zvláště v 17. stol. u J. A. Komenského; avšak teprve od 18. stol. se užívalo abecední uspořádání encyklopedie, zejm. ve francouzské Encyklopedii. Mezi nejznámější světové encyklopedie patří Encyclopaedia Britannica (Londýn), Larousse (Paříž), Brockhaus (Wiesbaden), Mayers (Mannheim), The Encyclopedia Americana (New York), The New Encyclopedia Britannica (Chicago), Bolšaja sovetskaja encyklopedija (Moskva), Gran enciclopedia Rialp (Madrid), Wielka Encyklopedia Powszechna (Varšava).

Ottův slovník naučný: Encyklopedie

Encyklopaedie (z řec.) vědy nějaké jest souhrn všech záhad a úkolů, jež vědě té jest řešiti, jakož i všech pomocných věd, jež přímo nebo nepřímo přispívají k řešení oněch úkolů. V ohledu tom má více méně každá věda svou encyklopaedii, i mluvíme na př. o encyklopaedii paedagogiky, práva, theologie atd. Encyklopaedie lexikografické viz Slovník naučný.

Tabulka: Encyklopedie
Název Počet svazků Místo a rok vydání
Slovník naučný(F. L. Rieger) 11 Praha, 1860–1874
Stručný všeobecný slovník věcný(Malý slovník naučný) 9 Praha, 1874–1885
Příruční slovník všeobecných vědomostí 2 Praha, 1882–1887
Ottův slovník naučný(Ilustrované vydání encyklopedie všeobecných znalostí) 27 (+1) Praha, 1888–1909
Ottův slovník naučný nové doby(Dodatky k Ottovu slovníku naučnému z 1888–1909) (A – Užok) Praha, 1930–1943
Malý Ottův slovník naučný dvoudílný 2 Praha, 1905–1906
Masarykův slovník naučný(Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí) 7 Praha, 1925–1933
Kočího malý slovník naučný 2 Praha, 1926–1929
Nový veliký ilustrovaný slovník naučný 17 (+2) Praha, 1929–1934
Encyklopedie československé mládeže pro školu a dům 10 Praha, 1929–1940
Lidová praktická encyklopedie 1 Praha, 1930
Slovenský náučný slovník(Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch) 3 Bratislava – Praha, 1932
Komenského slovník naučný 10 Praha, 1937–1938
Příruční slovník naučný(PSN) 4 Praha, 1962–1967
Pyramída(Encyklopedický časopis moderného človeka) sešitové vydání Bratislava od 1971
Dětská encyklopedie(B. Říha) 1 Praha, 1971
Malý encyklopedický slovník A – Ž 1 Praha, 1972
Encyklopédia Slovenska 6 Bratislava, 1977–1982
Ilustrovaný encyklopedický slovník(IES) 3 Praha, 1980–1982
Malá československá encyklopedie(MČSE) 6 Praha, 1984–1987
Československý biografický slovník(Slovník osobností 20. století) 1 Praha, 1992
Geografický místopisný slovník 1 Bratislava, 1992
Slovenský biografický slovník 1 Bratislava, 1992
Encyklopedický slovník 1 Praha, 1993
Ilustrovaná encyklopedie 3 Praha, 1995
Všeobecná encyklopedie DIDEROT 4 Praha, 1996–1998
 
Související hesla