Endecasillabo

, jambický jedenáctislabičný verš s ženským rýmem; typický např. pro italský středověký epos, sonet.