Endogamie

, pravidlo, podle kterého členové určité skupiny (kmene, teritoriální jednotky) musí uzavírat sňatky pouze mezi sebou. Opak exogamie.

Související hesla