Endonukleasy

, enzymy, které katalyzují hydrolytické štěpení nukleových kyselin. Účastní se procesu trávení.

Související hesla